Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties

Hoeveel geld kan uw corporatie investeren in nieuwbouw, renovatie en huurverlaging? Wat willen zij de komende jaren uitgeven aan nieuwbouw en woningverbetering? Met welk percentage willen ze de huren laten stijgen? Daarover zijn nieuwe cijfers beschikbaar: de 'Indicatieve Bestedingsruimte Wooncorporaties 2017 (IBW)'.

De 'bestedingsruimte' is de veilige marge waarbinnen een corporatie extra leningen kan aangaan. Het gaat dus niet om geld dat corporaties op de plank hebben liggen, maar om extra geld dat zij kunnen lenen met borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De cijfers zijn indicatief. Ook de plannen van corporaties op het gebied van nieuwbouw, renovaties en huurverhogingen zijn in beeld gebracht. Hoeveel woningen willen ze bouwen en hoe hard laten ze de huren gemiddeld stijgen? 

De indicatieve bestedingsruimte en de plannen van de corporaties zijn per gemeente in te zien op een interactieve kaart.