Laatste nieuws


Eerste Kamer stemt in met lagere huurstijging corporaties

28/01/20

 

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. Hiermee is de lagere huursomstijging die de Woonbond en Aedes af hebben gesproken in het Sociaal Huurakkoord in 2018, verankerd in de wet. 


Corporaties krapper bij kas door forse belastingen

23/01/20

 

Corporaties zitten krapper bij kas nu ze proberen de huurprijzen betaalbaar te houden en de belastingdruk-onder andere door de verhuurderheffing- toeneemt. Dat blijkt uit onderzoek van Finance Ideas. 


Sociale huurprijs stijgt in 2020 gemiddeld niet meer dan inflatie

20/12/19

 

Komend jaar stijgen de huurprijzen van sociale huurwoningen bij corporaties gemiddeld niet meer dan inflatie. Dat komt door afspraken uit het Sociaal Huurakkoord over het beperken van de huursom tussen Woonbond en Aedes. 


Hogere woonlasten voor huurders met zonnepanelen vanaf 2023

 17/12/19

 

Het kabinet wil vanaf 2023 de salderingsregeling voor zonnepanelen gaan afbouwen. De regeling, waarmee huurders een vergoeding krijgen voor teruggeleverde elektriciteit, wordt in negen jaar afgebouwd.Lid van de