Laatste nieuws


1 geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord

Sinds kort is er één geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord: de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord. Hiermee vervallen de voormalige regionale geschillencommissies in Noord-Holland Noord.

 

Wat doet de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?

De geschillencommissie beoordeelt klachten van huurders en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan de woningcorporatie. Met dit advies kan de klacht worden opgelost. Het advies kan voor de corporatie ook aanleiding zijn om bepaalde zaken in de toekomst anders te doen. Zo werken we met elkaar aan een nog betere dienstverlening.

 

Wie maken deel uit van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?

De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en uit leden die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties en de woningcorporaties. De commissieleden zijn onafhankelijk, onpartijdig en maatschappelijk betrokken: ze weten wat er speelt in de samenleving en vinden het belangrijk dat we met elkaar zo aangenaam mogelijk wonen en leven.

 

U heeft een klacht. Wat nu?

Een klacht bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord dient u in per e-mail of per post. U geeft duidelijk aan wat er aan de hand is en onderbouwt uw klacht eventueel met documenten of beeldmateriaal. Als de klacht in behandeling kan worden genomen dan krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een hoorzitting. U kunt zich tijdens de zitting laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een andere persoon. Uw klacht wordt kosteloos behandeld en u kunt deze altijd weer intrekken.

 

Niet in aanmerking bij de Geschillencommissie komen:

  • Klachten over urgentie
  • Klachten over de huurprijs
  • Zaken die al bij een andere instantie in behandeling zijn (Huurcommissie, advocaat, deurwaarder)

Huren kunnen maximaal met 2,4 procent stijgen

21/12/20

 

Vandaag heeft minister Ollongren de percentages voor de maximale huurverhoging gepubliceerd. Voor zowel de vrije als de sociale huursector ligt de maximale huurverhoging komend jaar op 2,4%.  Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel nog een extra hoge huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%.


Inkomensgrens alleenstaanden blijft gelijk

18/11/20

 

Het kabinet wilde 140.000 alleenstaanden uitsluiten van sociale huur door voor hen de inkomensgrens te verlagen. Dat plan gaat niet door. De lagere inkomensgrens is van de baan. En voor niet-alleenstaanden gaat de inkomensgrens omhoog.


Kostendelersnorm verergert woningnood

11/11/20

 

De kostendelersnorm belemmert woningdelen en maakt de woningnood erger. Maatschappelijke organisaties signaleren dit al langer, maar het blijkt nu ook uit nieuw onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken liet uitvoeren.Lid van de