Laatste nieuws


Corporaties willen echt antwoord op bezwaar verhuurderheffing

05/12/19

 

180 corporaties tekenden dit jaar bezwaar aan bij de belastingdienst tegen het betalen van de verhuurderheffing. Deze belasting, die corporaties betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, is in strijd met de Woningwet. Die stelt dat corporaties huuropbrengsten moeten investeren in de volkshuisvesting.


Steeds meer huishoudens in energiearmoede

19/11/19

 

Honderdduizenden huishoudens in Nederland kunnen hun energierekening amper betalen. Die groep dreigt de komende jaren alleen maar te groeien. Dat blijkt uit een onderzoek van Ecorys in opdracht van Milieudefensie.


115.000 extra huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag

18/11/19

 

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag krijgen vanaf 1 januari 2020 115.000 huishoudens extra recht op huurtoeslag. Dit komt door het wegvallen van de harde inkomensgrenzen.


Vraag - antwoord overzicht jaarvergadering 2019

1. Bomen versus de plaatsing van de zonnepanelen in de Gijtenbeekstraat.
Bij navraag bij de woningstichting blijkt dat de specialist aangeeft dat er een hogere opbrengst is aan de zijde waar nu de zonnepanelen geplaatst zijn. De minimale opbrengst van de panelen moet 1500kW p/jr zijn. Is de opbrengst hoger dan is dit ten voordele van de huurder.
2. Lekkage garage t.o.v. de jaarlijkse huurverhoging.
3. Waarom is de huurdersorganisatie geen vereniging i.p.v. een stichting?
4. Het printen of downloaden van de Statuten/Huishoudelijk reglement?.
5. Kascommissie bestaat uit 2 huurders of 1 huurder/1 bestuurder.
6. De lange wachttijd voor de seniorenwoningen en wat is de langere termijn visie.
7. Waarom geen nieuwbouw in Breezand?
8. Slechte groenonderhoud van de gemeente bij de Rietgorslaan.
9. Waar is het koersplan te vinden op de site van de woningstichting?
10. Naar voren halen van de energie maatregelen.
11. De lange wachttijden woningzoekende?
12. Plan onderhoud overzicht woningen 2019?


Lid van de