Gezocht bestuursleden voor Stichting Huurdersorganisatie WAP

Door de invoering van de woningwet 2015 kunnen alleen huurders van Woningstichting Anna Paulowna toetreden als bestuurslid.

 

Als bestuurslid komt u op voor de belangen van de huurders van Woningstichting Anna Paulowna. U bent gesprekspartner als het gaat om beleidszaken. Dit doet u vanuit een algemene interesse in de samenleving en (onderdelen van) de volkshuisvesting. Vanuit uw rol als belangenbehartiger betrekt en raadpleegt u huurders en bewonerscommissies bij huurdersvraagstukken.

 

De ontwikkelingen in de samenleving maken dat wij, als bestuur, extra alert willen zijn op specifieke thema’s zoals financiën, duurzaamheid, nieuwbouw, en leefbaarheid. Heeft u ervaring of kennis op één van deze gebieden, dan vragen wij u met nadruk te reageren.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende bestuursfunctie binnen de huursector, waarbij u invloed heeft op beleidszaken en waarvoor u nauwe contacten onderhoudt met Woningstichting Anna Paulowna, haar huurders en andere betrokken partijen, zoals de gemeente. Ook is er de mogelijkheid tot het volgen van cursussen om kennis op het gebied van de volkshuisvesting te verkrijgen/actueel te houden. Bestuursleden krijgen een vrijwilligersvergoeding en een onkostenvergoeding voor de kosten die gemaakt worden, zoals reiskosten etc. De stichting is lid van de Nederlandse Woonbond.

  

Heeft u belangstelling voor het bestuurslidmaatschap, vul onderstaande gegevens in:


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.