Nieuws


1 geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord

Sinds kort is er één geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord: de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord. Hiermee vervallen de voormalige regionale geschillencommissies in Noord-Holland Noord.

 

Wat doet de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?

De geschillencommissie beoordeelt klachten van huurders en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan de woningcorporatie. Met dit advies kan de klacht worden opgelost. Het advies kan voor de corporatie ook aanleiding zijn om bepaalde zaken in de toekomst anders te doen. Zo werken we met elkaar aan een nog betere dienstverlening.

 

Wie maken deel uit van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?

De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en uit leden die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties en de woningcorporaties. De commissieleden zijn onafhankelijk, onpartijdig en maatschappelijk betrokken: ze weten wat er speelt in de samenleving en vinden het belangrijk dat we met elkaar zo aangenaam mogelijk wonen en leven.

 

U heeft een klacht. Wat nu?

Een klacht bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord dient u in per e-mail of per post. U geeft duidelijk aan wat er aan de hand is en onderbouwt uw klacht eventueel met documenten of beeldmateriaal. Als de klacht in behandeling kan worden genomen dan krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een hoorzitting. U kunt zich tijdens de zitting laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een andere persoon. Uw klacht wordt kosteloos behandeld en u kunt deze altijd weer intrekken.

 

Niet in aanmerking bij de Geschillencommissie komen:

  • Klachten over urgentie
  • Klachten over de huurprijs
  • Zaken die al bij een andere instantie in behandeling zijn (Huurcommissie, advocaat, deurwaarder)

Huurdersraadpleging


Afgelast

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie WAP

 

Gezien de gebeurtenissen rondom Corona is de jaarvergadering van 2020 AFGELAST. Om toch te voldoen aan de verplichting is er een mogelijkheid om het jaarverslag digitaal te downloaden (zie onderstaande link).

 

Heeft u algemene- of vragen na het lezen van het jaarverslag laat deze dan zo snel mogelijk aan ons weten via info@shwap.nl. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 

Download
Jaarverslag 2019.pdf
Adobe Acrobat document 300.7 KB

Overleg resultaat huurverhoging 2020

 

  Voorstel WSAP Voorstel SHWAP Uiteindelijk resultaat
Gemiddelde huurverhoging  2,2%  2,0%  2,1%
Tussen 0 en 25 euro van de streefhuur   0%    (137)  0%    (132)
Tussen 0 en 50 euro van de streefhuur  0%    (345)    
Tussen 25 en 50 euro van de streefhuur   1,0%  (217)  0,27%   (218) 
Tussen 50 en 100 euro van de streefhuur  2,65% (616)  2,4%  (651) 2,4%   (634)
Meer dan 100 van de streefhuur  4,0%*  (323) 3,6%(279) 4,0% *  (300)
Ds. Pareauhof 2,2% (12) 2,0%  (12) 2,1%  (12)
Past. Verhoeffpark 1,45% (14) 1,45%  (14) 1,45%  (14)
Huur boven de streefhuur verlagen tot de streefhuur aantal 0 aantal 0  aantal 0

 

* tot een maximum van 20 euro

* tot een maximum van 15 euro

( x ) aantal woningen

 


Huurdersraadpleging


Advies over de huurharmonisatie bij mutatie

Eind van het jaar kregen wij nog een vraag van de Woningstichting om advies uit te brengen over de huurharmonisatie bij mutatie (voorstel Woningstichting: om alle woningen te harmoniseren bij mutatie).

 

Tijdens de enquête van begin januari 2019 kwam duidelijk naar voren de onvrede over het gevoerde huurbeleid van de afgelopen jaren waardoor er (te) grote huurverschillen binnen hetzelfde complex (soms wel ruim boven de €100,-) zijn ontstaan. Dit geeft bij zittende en nieuwe huurders een gevoel van onrechtvaardigheid, men betaalt meer voor dezelfde woning zonder dat men er meer of betere woning voor terug krijgt.

 

De Stichting Huurdersorganisatie WAP is ook van mening dat de onderlinge huurverschillen binnen hetzelfde complex verkleint dienen te worden. Een middel hiervoor is de huurharmonisatie bij mutatie. Maar door de oplopende energiekosten de aankomende jaren was ons dringend advies om de energie-index van de woning bij de huurharmonisatie te betrekken.

 

Advies in cijfers (systematiek EI)

Energie-index ≤ 1,4 ( ≤ label B)

Verhogen tot streefhuur[1]-[2]

Energie-index ≤ 2,4 ( ≤ label E)

Verhogen tot streefhuur minus €25,-

Energie-index > 2,4 ( > label E)

Niet verhogen tot streefhuur

 

 Bovenstaand was ons advies richting de Woningstichting. Het advies is ongewijzigd overgenomen door de Woningstichting. 


[1] De streefhuur is 70% van de maximale gevraagde huur.

[2] Met inachtneming dat de totale huurprijs ná harmonisatie niet uitkomt boven de aftoppingsgrenzen van
€ 607,46 (een- en tweepersoonshuishouden) of € 651,03 (meerpersoonshuishoudens) prijspeil 2019 en het tweehurenbeleid voor enkele benoemde seniorencomplexen

 


100-Jarig bestaan Woningstichting

06/06/19

 

Het is heden ten dage een hele opgave dit als kleine corporatie te bereiken, zeker gezien de wispelturigheid van het rijk. Er ligt meer dan ooit op het bordje van corporaties. Ze hoeven niet alleen huizen te bouwen maar ook in de sociale omgeving van de wijk, spelen ze een grote rol. Als corporatie wil je een gemixte wijk met diverse samenstellingen qua gezin en inkomen. Dat wordt met passend toewijzen bijna onmogelijk gemaakt. Ook de verandering in de woonwensen en het steeds mondiger worden van de huurder maakt het niet eenvoudiger.

 

Namens de huurders hebben wij een schilderij aangeboden.Jaarvergadering 2019.

17/04/19

 

Op 17 april is de jaarvergadering gehouden voor alle huurders van Woningstichting Anna Paulowna door de stichting huurdersorganisatie WAP.OVERLEG RESULTAAT HUURVERHOGING 2019

  Voorstel WSAP Voorstel SHWAP Uiteindelijk resultaat
Gemiddelde huurverhoging  2%  1,6%  1,6%
Tussen 0 en 25 euro van de streefhuur 0%     (215)    
Tussen 0 en 50 euro van de streefhuur    0%     (362) 0%     (362)
Tussen 25 en 100 euro van de streefhuur 1,79%  (793)    
Tussen 50 en 100 euro van de streefhuur    1,57%  (646) 1,56%   (646)
Meer dan 100 van de streefhuur  4,1%  (288) 4,1% *  (288) 4,1% *  (288)
Huur boven de streefhuur verlagen tot de streefhuur aantal 7  aantal 7    aantal 7 

 

* tot een maximum van 20 euro

 


Jaarvergadering 2018.

18/04/18

 

Op 18 april is de jaarvergadering gehouden voor alle huurders van Woningbouw- vereniging Anna Paulowna door de stichting HOWBVAP. 

ORIËNTATIE CURSUS VOLKSHUISVESTING

 

In september 2017 heeft de Huurders Organisatie, Raad van Toezicht en enkele medewerkers van de WoningBouwVereniging een drie daagse oriëntatie cursus volkshuisvesting gevolgd onder leiding van de Woonbond.


Jaarvergadering 2017.

31/05/17

 

Op 31 mei is de eerste jaarvergadering gehouden voor alle huurders van Woningbouw- vereniging Anna Paulowna door de stichting HOWBVAP.Samenwerkings-overeenkomst

De voormalige ledenraad van Woningbouwvereniging Anna Paulowna (WBVAP) heeft een opvolger ...

 Ondertekenen Oprichtingsakte

Op 3 april 2017 heeft de 

Stichting Huurdersorganisatie Woningbouwvereniging Anna Paulowna in het bijzijn van ...Cursus Woonbond

In november 2016 zijn een aantal leden vanuit de ledenraad en het bestuur begonnen met een cursus van de woonbond voor het ...