Jaarvergadering Stichting 2019

Op 17 April is onze jaarvergadering gehouden, voor alle huurders van Woningstichting Anna Paulowna, in het Multifunctioneel centrum Keijzershoff. De opkomst was wederom boven verwachting en betrof meer dan 45 huurders.

 

Het programma bestond uit verschillende onderdelen. 

Waaronder de verantwoording van het afgelopen jaar (jaarverslag en jaarafrekening),  

en de presentatie over de digitale enquête door Gerard Jager, onderzoeker/adviseur van de woonbond over:

  • Betaalbaarheid: wat vinden huurders van de WSAP van de betaalbaarheid van het huren?
  • Energiebesparing: Wat vinden huurders van de WSAP van energiebesparing in hun woning?
  • Deelname aan SHWAP: Hoe willen huurders deelnemen aan de SHWAP?

Na kopje thee of koffie ging het programma verder met het beantwoorden van de vragen van 2018, vragen gesteld in de digitale enquête en de ingezonden vragen. Aan het einde was er nog gelegenheid om vragen te stellen, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt.

 

Al met al kunnen wij wederom terugkijken op een geslaagde jaarvergadering.

 

Vraag - antwoord overzicht

1. Bomen versus de plaatsing van de zonnepanelen in de Gijtenbeekstraat.
Bij navraag bij de woningstichting blijkt dat de specialist aangeeft dat er een hogere opbrengst is aan de zijde waar nu de zonnepanelen geplaatst zijn. De minimale opbrengst van de panelen moet 1500kW p/jr zijn. Is de opbrengst hoger dan is dit ten voordele van de huurder.
2. Lekkage garage t.o.v. de jaarlijkse huurverhoging.
3. Waarom is de huurdersorganisatie geen vereniging i.p.v. een stichting?
4. Het printen of downloaden van de Statuten/Huishoudelijk reglement?.
5. Kascommissie bestaat uit 2 huurders of 1 huurder/1 bestuurder.
6. De lange wachttijd voor de seniorenwoningen en wat is de langere termijn visie.
7. Waarom geen nieuwbouw in Breezand?
8. Slechte groenonderhoud van de gemeente bij de Rietgorslaan.
9. Waar is het koersplan te vinden op de site van de woningstichting?
10. Naar voren halen van de energie maatregelen.
11. De lange wachttijden woningzoekende?
12. Plan onderhoud overzicht woningen 2019?
Download
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2018.pdf
Adobe Acrobat document 258.0 KB
Download
Rapportage digitale enquête
Rapportage enquête Stichting Huurdersorg
Adobe Acrobat document 389.0 KB