Samenstelling bestuur

  Functie Profiel Zittingperiode t/m
Dhr. Wil Cadée Voorzitter Financiën/management  2027
Mw. Zwaantien BosBoom Secretaris Sociaal-maatschappelijk  2027
Mw. Sigrid Denekamp Penningmeester/ vice voorzitter

Sociaal-maatschappelijk 

2024
Dhr. Kees Fraza Bestuurslid Volkshuisvesting 2025
Dhr. Jan Muntjewerf Bestuurslid Volkshuisvesting 2026
Vacature      
Vacature      

 

Beleidsadviseur
Vacature

Profiel

Financiën/management   Volkshuisvesting   Sociaal-maatschappelijk
 • Financiën (begroting, leningen, jaarverslag ect);
 • Servicekosten;
 • Huurderscommissarissen;
 • Prestatieafspraken.

 

 • (Ver)bouw;
 • Verkoop;
 • ZAV;
 • Onderhoud (meerjarenplanning);
 • Duurzaamheid (aangenaam besparen).
 • (ver)Huurbeleid (betaalbaarheid , beschikbaarheid);
 • Communicatie (verhuurder, achterban);
 • Bijzondere doelgroepen (statushouders  ect);
 • Leefbaarheid.