Archief


Alleenstaanden buitenspel voor een betaalbaar huurhuis

07/07/20

 

Als het aan het kabinet ligt komen 140.000 woningzoekenden niet langer in aanmerking voor een betaalbaar huurhuis, terwijl ze met hun inkomen nauwelijks een alternatief hebben. Dat is volgens Aedes en de Woonbond het gevolg van het verlagen van de toewijzingsgrens voor alleenstaanden naar 35.938 euro. Minister Ollongren stuurde hierover gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.


Eerste Kamer neemt motie van afkeuring huurbeleid Ollongren aan

23/06/20

 

De Eerste Kamer nam vandaag een motie van afkeuring aan over het huurbeleid van Ollongren.  De Kamer vindt dat Ollongren te weinig doet om huurders die financieel in de knel zitten te helpen. De minister legde tweemaal een motie om de huren te bevriezen naast zich neer.


Grote zorgen stijgende woonlasten en dalende inkomens huurders

18/06/20

 

Meer dan de helft van de huurders uit ons ledenpanel maakt zich zorgen of ze in de toekomst de huur nog wel kunnen betalen. Ze zien de woonlasten stijgen terwijl ze verwachten dat hun inkomen hierbij achterblijft of zelfs daalt.


Eerste Kamer roept opnieuw op tot huurbevriezing

09/06/20

 

De Eerste Kamer heeft vandaag opnieuw een motie aangenomen waarmee minister Ollongren wordt opgeroepen de huren te bevriezen.


Huurbevriezing of huurverlaging - 2020

Huurt u een sociale huurwoning van een woningcorporatie? Is uw huur hoog en uw inkomen laag? Misschien kunt u huurverlaging of huurbevriezing krijgen. Dat komt door afspraken die de Woonbond met woningcorporaties maakte: het 'Sociaal Huurakkoord'.

 

Check of het zin heeft huurverlaging of huurbevriezing te vragen. Als dat zo is krijg u een voorbeeldbrief die u kunt opsturen aan uw verhuurder.


Eerste Kamer wil toch huurbevriezing

03/06/20

 

De Eerste Kamer heeft minister Ollongren opgeroepen om de eerder aangenomen motie Kox alsnog uit te voeren. In die motie vroeg de Eerste Kamer om dit jaar geen huurverhoging toe te passen omdat veel huurders door de Coronacrisis in financiële problemen zitten. Minister Ollongren houdt vast aan de maximale huurverhoging van 5,1%.


Druk op verhuurderheffing neemt toe

14/05/20

 

De korting op de verhuurderheffing levert in een paar jaar tijd 80.000 nieuwe woningen op, maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekend. Dat onderstreept weer eens hoe de heffing nieuwbouw frustreert.


Onrust over jaarlijkse huurverhoging

07/05/20

 

De Woonbond krijgt veel vragen van huurders over de aangenomen motie in de Eerste Kamer voor het overslaan van de jaarlijkse huurverhoging. De meeste huurders hebben inmiddels een huurverhogingsbrief op de mat, en zijn benieuwd of het Kabinet nog met een tegemoetkoming komt. De huurverhoging gaat immers meestal per 1 juli in.


Onderzoekers: Helft minder nieuwe sociale huurwoningen door verhuurderhefing

01/05/20

 

De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurderheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor. ‘Het is wooncrisis en steeds meer gezinnen zitten met smart op een betaalbare huurwoning te wachten. Ongelooflijk dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan de verhuurderheffing’, stellen opdrachtgevers VNG, Woonbond en Aedes. ‘In de huidige crisis is het al helemaal niet meer verantwoord.’


Woonbond: zet mes in belastingdruk corporaties en zorg voor meer betaalbare huurwoningen

19/02/20

 

In een brief aan de Kamer roept de Woonbond de politiek op om het mes te zetten in de oplopende belastingdruk bij corporaties. Door de stapeling van belastingen de afgelopen tien jaar, lekken er jaarlijks miljarden weg uit de sociale huursector. Hierdoor wordt er veel te weinig in volkshuisvesting geïnvesteerd. De Kamer debatteert vandaag over de woningnood met minister van Veldhoven.


Eerste Kamer stemt in met lagere huurstijging corporaties

28/01/20

 

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. Hiermee is de lagere huursomstijging die de Woonbond en Aedes af hebben gesproken in het Sociaal Huurakkoord in 2018, verankerd in de wet. 


Corporaties krapper bij kas door forse belastingen

23/01/20

 

Corporaties zitten krapper bij kas nu ze proberen de huurprijzen betaalbaar te houden en de belastingdruk-onder andere door de verhuurderheffing- toeneemt. Dat blijkt uit onderzoek van Finance Ideas. 


Sociale huurprijs stijgt in 2020 gemiddeld niet meer dan inflatie

20/12/19

 

Komend jaar stijgen de huurprijzen van sociale huurwoningen bij corporaties gemiddeld niet meer dan inflatie. Dat komt door afspraken uit het Sociaal Huurakkoord over het beperken van de huursom tussen Woonbond en Aedes. 


Hogere woonlasten voor huurders met zonnepanelen vanaf 2023

 17/12/19

 

Het kabinet wil vanaf 2023 de salderingsregeling voor zonnepanelen gaan afbouwen. De regeling, waarmee huurders een vergoeding krijgen voor teruggeleverde elektriciteit, wordt in negen jaar afgebouwd.


Aedes en Woonbond: Verduurzaming moet betaalbaar zijn voor huurder

09/12/19

 

Uitvoering van het klimaatakkoord is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van huishoudens met de laagste inkomens. Dat schrijven Aedes en Woonbond aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, in antwoord op zijn verzoek het Klimaatakkoord te onderschrijven.


Corporaties willen echt antwoord op bezwaar verhuurderheffing

05/12/19

 

180 corporaties tekenden dit jaar bezwaar aan bij de belastingdienst tegen het betalen van de verhuurderheffing. Deze belasting, die corporaties betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, is in strijd met de Woningwet. Die stelt dat corporaties huuropbrengsten moeten investeren in de volkshuisvesting.


Steeds meer huishoudens in energiearmoede

19/11/19

 

Honderdduizenden huishoudens in Nederland kunnen hun energierekening amper betalen. Die groep dreigt de komende jaren alleen maar te groeien. Dat blijkt uit een onderzoek van Ecorys in opdracht van Milieudefensie.


115.000 extra huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag

18/11/19

 

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag krijgen vanaf 1 januari 2020 115.000 huishoudens extra recht op huurtoeslag. Dit komt door het wegvallen van de harde inkomensgrenzen.


Huurders en woningzoekers roepen Kamer op tot actie tegen wooncrisis

11/11/19

 

De Woonbond, woningcorporaties en vele huurders en woningzoekenden vroegen vandaag in de Tweede Kamer om oplossingen voor de Wooncrisis. 


Miljardeninvestering nodig voor woningaanpassing ouderen

07/11/19

 

90 tot 95 procent van alle ouderen woont zelfstandig thuis. Maar veel van hun woningen zijn niet levensloopbestendig en liggen ver van voorzieningen. Er zijn vele miljarden euro’s nodig om hun woonsituatie te verbeteren.


Draai bezuiniging huurtoeslag terug

04/10/19

 

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties –waaronder de Woonbond– stuurde de Tweede Kamer deze week een oproep met voorstellen om armoede en schulden aan te pakken. Eén van de voorstellen: draai een bezuiniging op de huurtoeslag terug.


Schaf heffing af en pak de wooncrisis aan

03/10/19

 

Ruim 180 woningcorporaties maken massaal bezwaar tegen de zogenoemde verhuurdersheffing. In een gezamenlijke oproep pleiten ze ervoor "de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de Staat, in te zetten voor de volkshuisvesting". Meer dan de helft van de woningcorporaties doet mee aan de actie.


Corporaties massaal in bezwaar tegen verhuurderheffing

03/10/19

 

De ingediende bezwaren vallen samen met de actie #ikwileenhuis. De afgelopen weken hebben woningcorporaties samen met de Woonbond aandacht gevraagd voor de wooncrisis. Met de website wooncrisis.nl en #ikwileenhuis zijn tal van verhalen gedeeld van mensen die vastlopen op de woningmarkt door het tekort aan betaalbare huurwoningen.


Actie tegen miljardenheffing sociale huur

27/09/19

 

Corporaties maken deze dagen weer de verhuurdersheffing over naar de Belastingdienst. Gisteren deelden corporaties massaal screenschots van het over te maken bedrag op Twitter, om duidelijk te maken dat er enorme bedragen uit de huursector verdwijnen om de staatskas te spekken terwijl er een enorm gebrek is aan betaalbare huurwoningen.


Huur onbetaalbaar voor kwart van de huurders

13/09/19

 

Voor ruim 800.000 hurende huishoudens – een kwart van de huurders in Nederland – is huren onbetaalbaar. Door de te hoge huur houden zij te weinig geld over om van te leven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nibud.


Klimaatakkoord voor huurders

15/08/19

 

De Woonbond heeft over de plannen van het Klimaatakkoord meegepraat en moet nog besluiten of zij de huidige afspraken zal steunen. Wat betekent het Klimaatakkoord voor huurders?


Huurders maken zich zorgen om middeninkomens

19/07/19

 

Het regent reacties op het wetsvoorstel waarmee het Kabinet de inkomensgrenzen voor sociale huur wil verlagen en hogere inkomensafhankelijke huurverhogingen wil doorvoeren. Huurders waarschuwen dat middeninkomens hiermee nog verder in de knel komen op de woningmarkt.


Servicekosten vaak te hoog

04/07/19

 

Zo’n driekwart van de huurders die naar de Huurcommissie stappen vanwege een te hoge afrekening van de servicekosten, krijgt gelijk. Dat levert ze gemiddeld een verlaagde rekening op van €808,69  blijkt uit onderzoek van de Woonbond naar de uitspraken die het afgelopen half jaar door de Huurcommissie zijn gepubliceerd.


Kabinet ontneemt alleenstaanden kans op sociale huurwoning

27/06/19

 

Het kabinet koppelt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen aan de grootte van het huishouden. Aedes en de Woonbond pleiten daar al langer voor. Maar door de inkomensgrenzen die het kabinet nu voorstelt, komen juist minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Terwijl ze daar wel op aangewezen zijn. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat veranderen. De huurprijs kan in dit voorstel voor middeninkomens in veel grotere stappen omhoog.


Gemiddelde woonlasten huurders variëren van 30 tot 41 procent van inkomen

11/06/19

 

Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 32% van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, energie en belastingen). Particuliere huurders zijn gemiddeld 37% van hun inkomen kwijt aan de totale woonlasten. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG.


Huurders zijn groot deel inkomen kwijt aan wonen

04/04/19

 

Huurders van een woning besteden gemiddeld 38,1 procent van hun inkomen aan wonen. Voor huiseigenaren ligt dat percentage, de 'woonquote', op 29 procent. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers van het WOON-onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gat tussen kopers en huurders is bovendien groter geworden. Het CBS geeft aan dat dat niet te verklaren is door inkomensverschillen, maar door een groter verschil in gemiddelde woonlasten. 


Huurders zijn te veel inkomen kwijt aan vaste lasten

19/03/19

 

Mensen zijn gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten, becijferde het Nibud.  Vooral huurders zijn een fors deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.


Inkomensgrens voor sociale huur op de schop

25/02/19

 

Minister Ollongren wil de inkomensgrens waarmee huishoudens recht hebben op een sociale huurwoning veranderen. Eenpersoonshuishoudens dreigen de dupe te worden omdat Ollongren de grens voor hen wil verlagen.

 


Huurders en corporaties achter Sociaal Huurakkoord

21/12/18

 

De Verenigingsraad van de Woonbond stemt in met het Sociaal Huurakkoord. In dat akkoord spreken corporaties en de Woonbond af dat de huurprijzen bij corporaties gemiddeld maximaal met inflatie kunnen stijgen.