Archief


Binnenkort bericht over WOZ-waarde van je woning

19/01/24

 

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van hun gemeente. Huur je een sociale huurwoning? Dan is de WOZ-waarde belangrijk. De 'maximaal toegestane huurprijs' van je woning hangt mede af van de WOZ-waarde.


Maximale huurverhoging 2024 bekend

 27/12/23

 

Huurders van een sociale huurwoning kunnen in 2024 een huurverhoging krijgen van maximaal 5,8%. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken vorige week bekend.


Woonbond wil lagere huurstijging

 12/10/23

 

De Woonbond wil in gesprek over de te hoge huurverhoging van 2024. Dat schrijft de bond in een brief aan minister De Jonge, de Tweede Kamer, gemeenten en corporaties. 


Energielabel nu ook voor huurders volledig inzichtelijk

 29/08/23

 

Huurders kunnen vanaf nu de gegevens waarop het energielabel van hun huurwoning gebaseerd is, inzien en downloaden via MijnOverheid. De Woonbond heeft hier lang voor gelobbyd.

 


Bezuiniging op huurtoeslag door Kabinet is niet uit te leggen

 19/05/23

 

De voorjaarsnota bevat onaangekondigd een zeer onaangename verrassing: het kabinet wil bezuinigen op de huurtoeslag om daarmee de uitvoeringskosten van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en de Wet Betaalbare Huur te bekostigen.


Wet die huurverlaging regelt in werking

03/03/23

 

Na de Tweede Kamer ging ook de Eerste Kamer akkoord met de wet die in 2023 huurverlaging regelt voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur. De wet is per 1 maart in werking.


Woonbond opgelucht nu kabinet afziet van normhuren

17/02/23

 

Het kabinet heeft vrijdag besloten om af te zien van het gebruik van normhuren in de huurtoeslag. De Woonbond heeft zich van begin af aan zwaar verzet tegen deze overstap naar normhuren, omdat hierdoor twee derde van de huurders er fors op achteruit zou gaan.


Niet langer inflatievolgende huurverhoging

11/01/23

 

De huurverhoging van 2023 volgt niet de inflatie, maar de gemiddelde loonstijging. De meeste sociale huurders kunnen dit jaar een huurverhoging van maximaal 3,1% krijgen


Wat verandert voor huurders in 2023?

27/12/22

 

Hoe hoog mag de jaarlijkse huurverhoging zijn? Tot welke inkomensgrens kun je een sociale huurwoning krijgen? En is er in 2023 weer een energietoeslag? Lees het in ons overzichtsartikel.


Te veel fouten in nieuwe energielabels

08/12/22

 

Ongeveer 7% van de woningen die een nieuw energielabel hebben gekregen, hebben een verkeerd label gekregen. De minister neemt maatregelen neemt om dit te verbeteren.


Energieprijscompensatie: dit is wat we weten

14/11/22

 

Dit jaar en volgend jaar helpt de overheid huishoudens om de (hoge) energierekening te kunnen betalen. Lees wat er al geregeld is en waar nog een oplossing wordt gezocht.


Vraag twee jaar extra op je jongerencontract

06/09/22

 

Dit jaar lopen veel 5-jarige jongerencontracten af, zonder dat de huurders zicht hebben op een nieuwe woning. De Woonbond roept verhuurders op contracten te verlengen. Volgens de wet kan dat ook.


Woonbond opent meldpunt voor jongeren en starters

19/05/22

 

De plannen voor betaalbaarheid van Hugo de Jonge zijn enkele stapjes in de goede richting, maar doen te weinig om de betaalbaarheid echt voldoende te verbeteren, reageert de Woonbond op de vandaag gepresenteerde plannen van de volkshuisvestingsminister. 


Woonbond: veel meer nodig om huren weer betaalbaar te maken

17/05/22

 

Jongeren lopen tegen veel problemen aan op de woningmarkt. Omdat ze lang moeten wachten op een woning bij een corporatie en vaak niet kunnen kopen, lopen ze geregeld tegen huisjesmelkers aan. Met te hoge huurprijzen voor slecht onderhouden woonruimte als gevolg. Of ze hoppen van tijdelijke oplossing naar tijdelijke oplossing. Op de bank bij vrienden, of zonder rechten in een antikraakwoning. Om de problemen van jongeren beter in kaart te brengen en de woonproblemen van jongeren een stem te geven in politiek Den Haag, lanceert de Woonbond vandaag het Meldpunt Jongeren en Starters.


Woonbond: doorzetten huurstijging gemiste kans

15/02/22

 

De Woonbond ziet het doorzetten van de huurverhoging 2022 als een gemiste kans om iets te doen voor huurders met een smalle beurs die steeds meer van hun inkomen op zien gaan aan vaste lasten. Minister de Jonge maakte vandaag bekend dat de maximale huurverhoging voor de sociale huursector in 2022 op 2,3% ligt. Daarnaast is er een hogere huurverhoging mogelijk voor middeninkomens en huurders met een relatief lage huur. De bond roept de minister in een brief op de huren alsnog te bevriezen.


Kabinetsplan: bij hoge huur minder huurtoeslag

11/02/22

 

Per 2025 wil het kabinet de huurtoeslag hervormen. Voor sommige huishoudens pakken de geplande veranderingen heel ongunstig uit, waardoor ze erop achteruit gaan. Dit concludeert het Nibud in een doorrekening van kabinetsplannen