Jaarvergadering 2017


Op 31 Mei is onze eerste jaarvergadering gehouden, voor alle huurders van Woningbouwvereniging Anna Paulowna, in het Multifunctioneel centrum Keijzershoff. De opkomst was boven verwachting en betrof meer dan 70 huurders.

 

Het programma bestond uit verschillende onderdelen. Als eerst stelde zich het nieuwe bestuur zich voor aan de huurders. Daarna kwam aan de orde waarom de huurdersorganisatie is ontstaan, “wat was de aanleiding hiervan”. Als laatste onderdeel voor de pauze gaf de wijkagent nog een interactieve lezing over verdacht gedrag en hoe te melden. Na kopje thee of koffie ging het programma verder met werkplan voor het komende jaar.
Hierin staan o.a. de activiteiten en thema’s waar primair onze aandacht naar uitgaat.

  • Betaalbaarheid;
  • Energiebesparing en duurzaamheid;
  • Participatie/zeggenschap.

Ook de betrokkenheid van de huurders middels huurdersraadpleging of themagroepen kwam aan de orde. Aan het einde was er nog gelegenheid om vragen te stellen.

 

Al met al kunnen wij terug kijken op een geslaagde eerste jaarvergadering.