Jaarvergadering Stichting 2023

Op 12 april is de jaarvergadering gehouden, voor alle huurders van Woningstichting Anna Paulowna, in het Multifunctioneel centrum Keijzershoff. De opkomst was gezien de corona redelijk te noemen.

 

Het programma bestond uit verschillende onderdelen, waaronder:

  • de verantwoording van het afgelopen jaar (jaarverslag en jaarafrekening);
  • de kascontrole commissie (heer ) heeft decharge verleend over de jaarafrekening van 2021
  • de benoeming van een nieuw kascontrole commissie lid:
    .
  • de presentatie door de .

Na de pauze, voorzien met een drankje, ging het programma verder met de gelegenheid om vragen te stellen. 

Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagde jaarvergadering.

 

GESTELDE VRAGEN

1. De geplaatste zonnepanelen hebben een lager vermogen dan wat in de beschrijving staat van de Woningstichting.
2. De interne geluidsinstallatie in Vreedenhoff geeft continu een tikkend geluid.
    Er is een papiertje opgehangen op het mededelingbord dat er aangewerkt wordt.
3. Kan ik losgekoppeld worden van de interne geluidsinstallatie in Vreedenhoff.