Jaarvergadering Stichting 2023

Op 12 april is de jaarvergadering gehouden, voor alle huurders van Woningstichting Anna Paulowna,

in het Multifunctioneel centrum Keijzershoff.

 

Het programma bestond uit verschillende onderdelen, waaronder:

  • de herbenoeming van de bestuursleden Dhr. W. Cadee en Mevr. Z. Bosboom. (beide unaniem herkozen)
  • de verantwoording van het afgelopen jaar (jaarverslag en jaarafrekening).
  • de kascontrole commissie (Dhr. R. Admiraal en Mevr. A. Buursen) heeft decharge verleend over de jaarafrekening van 2022.
  • de benoeming van een nieuw kascontrole commissie lid: Mevr. J. van Etten. (unaniem gekozen)
  • de presentatie van Wonen Plus Welzijn werd verzorgt door de directeur/bestuurder P. de Wit.
    Zie voor meer informatie de website: Wonen Plus Welzijn

Na de pauze, voorzien met een drankje, ging het programma verder met de gelegenheid om vragen te stellen. 

Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagde jaarvergadering.

 

GESTELDE VRAGEN

1. Hoe staat het met het gluurdershuurverhogingsproces wat tegen de belastingdienst loopt?
2. Hoe zit het met de zonnepanelen, gaan de reeds gelegde ook in de servicekosten?
3. De dakgoot moet worden schoon gemaakt, waarom doet de verhuurder dat niet?
4. Onder de zonnepanelen liggen geen matjes, nu kunnen vogels er onder nestelen?
5. Het onderhoudsschema van de complexen staat niet meer op de website, dit wordt gemist.
6. Wat gebeurd er met de E-F-G verkoopwoningen en kunnen deze ook zonnepanelen krijgen?
7. Worden er zonnepanelen geplaatst als het dak aan vervanging toe is?
8. Bij nieuwe huizen in Breezand ligt er veel puin in de voortuin, het is een klacht die bij meerdere huurders klinkt?
9. Een huurder geeft aan vochtproblemen in huis te hebben (schimmelvorming bij het raam), krijgt bij de woningstichting geen gehoor?
10. Rookmelder waar de batterijen van op raken beginnen te piepen en kunnen niet afgezet worden, wat is hier in het weekend aan te doen?
Download
Jaarverslag 2022.pdf
Adobe Acrobat document 397.3 KB