Jaarvergadering Stichting 2024

Op 17 april is de jaarvergadering gehouden, voor alle huurders van Woningstichting Anna Paulowna,

in het Multifunctioneel centrum Keijzershoff.

 

Het programma bestond uit verschillende onderdelen, waaronder:

  • de herbenoeming van het bestuurslid Mevr. S. Denekamp. (unaniem herkozen)
  • de verantwoording van het afgelopen jaar (jaarverslag en jaarafrekening).
  • de kascontrole commissie ( Mevr. A. Buursen en Mevr. J. van Etten) heeft decharge verleend over de jaarafrekening van 2023.
  • de benoeming van een nieuw kascontrole commissie lid: Dhr. R. de Visser. (unaniem gekozen)
  • de interactieve presentatie van de Senioren Woonadviseur werd verzorgt door de Marika de Jager en Jan Kers.

Na de pauze, voorzien met een drankje, ging het programma verder met de gelegenheid om vragen te stellen. 

Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagde jaarvergadering.

 

GESTELDE VRAGEN

1. Het schoonmaken in de algemene ruimtes van de Rietgors verloopt niet volgens afspraken?
2. Hoe zit het met de energiemonitoren?
3. Wie stelt de hoogte van de jaarlijkse huursverhoging vast?
4. Hoe kan je nagaan welk energielabel je huurhuis heeft?
Download
Jaarverslag 2023.pdf
Adobe Acrobat document 481.6 KB