Huurdersraadpleging

 

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2020 staat weer voor de deur. De Woningstichting Anna Paulowna heeft hierover een advies gevraagd aan ons (Stichting Huurdersorganisatie WAP). 

 

De komende zes jaar heeft de Woningstichting een totaal investeringsbedrag van ruim € 42 miljoen. Het betreft hierbij nieuwbouw, grootonderhoud en “aangenaam besparen”. De enige inkomsten hierbij is de huur en verkoop van woningen. Gezien de woningmarkt krapte is het laatste niet wenselijk. 

 

Begin 2019 heeft de huurdersorganisatie een enquête gehouden hierbij kwam naar voren dat de onderlinge verschillen van de huur binnen een complex soms vrij groot waren. Dit geeft bij zittende en nieuwe huurders een gevoel van onrechtvaardigheid, men betaalt meer voor dezelfde woning zonder dat men er meer of betere woning voor terug krijgt. Afgelopen jaar hebben wij dit in ons advies verwerkt richting de Woningstichting. Zie hieronder de tabel. (De streefhuur is 70% van de maximale te vragen huur van de woning)

 

 Huurverhoging 2019 Voorstel WSAP Voorstel SHWAP Uiteindelijk resultaat
Gemiddelde huurverhoging  2%  1,6%  1,6%
Tussen 0 en 25 euro van de streefhuur 0%     (215)    
Tussen 0 en 50 euro van de streefhuur    0%     (362) 0%     (362)
Tussen 25 en 100 euro van de streefhuur 1,79%  (793)    
Tussen 50 en 100 euro van de streefhuur    1,57%  (646) 1,56%   (646)
Meer dan 100 van de streefhuur  4,1%  (288) 4,1% *  (288) 4,1% *  (288)
Huur boven de streefhuur verlagen tot de streefhuur aantal 7  aantal 7    aantal 7 

 * tot een maximum van 20 euro

(*) aantal woningen 

 

Voor 2020 mag de Woningstichting gemiddeld de huren verhogen met 2,6%. Hierbij worden de huurverhoging bij mutaties (nieuwe huurders) NIET mee gerekend.

 

Voordat wij ons advies willen formuleren vragen wij, middels een digitale huurdersraadpleging, welke keuze u voorkeur heeft:

  1. De huurverhoging redelijkerwijs verdelen over alle woningen. De onderlinge verschillen binnen een complex wordt nagenoeg niet kleiner.
  2. De huurverhoging verdelen zoals in 2019 waarbij de woning die het verst van de streefhuur afzitten de hoogste huurverhoging krijgen. De onderlinge verschillen binnen een complex zal worden verkleind.

 U voorkeur kunt u aangeven middels op  deze link te drukken...

 

 Wij, als huurdersorganisatie, zullen ons altijd inzetten voor een zo laag mogelijke huurverhoging in 2020.