Jaarvergadering Stichting 2021

Op 15 september is onze uitgestelde jaarvergadering gehouden, voor alle huurders van Woningstichting Anna Paulowna, in het Multifunctioneel centrum Keijzershoff. De opkomst was gezien de corona redelijk te noemen.

 

Het programma bestond uit verschillende onderdelen, waaronder:

  • de herverkiezing bestuursleden;
    zowel mevr. S. Denekamp, heer J,. Oosterhaven en heer k. Fraza zijn unaniem her verkozen voor nogmaals een periode. 
  • de verantwoording van het afgelopen jaar (jaarverslag en jaarafrekening);
    de kascontrole commissie, bestande uit mevr. van Kampen en mevr. Koenis-Vos, heeft decharge verleend over de jaarafrekening van 2020
  • de presentatie over  het "Meldpunt Vangnet & Advies" door Ben Hensen (medewerker GGZ).

Na de pauze voorzien met een drankje ging het programma verder met de gelegenheid om vragen te stellen.

 

Al met al kunnen wij wederom terugkijken op een geslaagde jaarvergadering.

 

Vraag - antwoord overzicht

1. Het (slecht) schoonmaken algemene ruimtes in Vreedenhoff en Rietgorslaan.
2. Stand van zaken omtrent de Gluurverhoging.
3. Slechte groenonderhoud van de gemeente bij de Rietgorslaan.
4. Wat is de streefhuur?
5. Het onderhoud aan de steeg (omhoog staande of verzakkende tegels of overdadig onkruid).
6. Nabrander: Benoeming kascontrole commissielid.
Download
Jaarverslag 2020.pdf
Adobe Acrobat document 285.0 KB