Jaarvergadering Stichting 2022

Op 13 april is de jaarvergadering gehouden, voor alle huurders van Woningstichting Anna Paulowna, in het Multifunctioneel centrum Keijzershoff. De opkomst was gezien de corona redelijk te noemen.

 

Het programma bestond uit verschillende onderdelen, waaronder:

  • de benoeming van een nieuw bestuurslid:
    heer J, Muntjewerf. 
  • de verantwoording van het afgelopen jaar (jaarverslag en jaarafrekening);
    de kascontrole commissie (heer Admiraal en mevr. Koenis-Vos) heeft decharge verleend over de jaarafrekening van 2021
  • de benoeming van een nieuw kascontrole commissie lid:
    mevrouw A. Buursen.
  • de presentatie door de brandweer, hieronder de beloofde linken naar de diverse websites.

Na de pauze, voorzien met een drankje, ging het programma verder met de gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Na afloop kregen alle aanwezige huurders als presentje:

een blusdeken mee.


Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagde jaarvergadering.

 

GESTELDE VRAGEN

1. De geplaatste zonnepanelen hebben een lager vermogen dan wat in de beschrijving staat van de Woningstichting.
2. De interne geluidsinstallatie in Vreedenhoff geeft continu een tikkend geluid.
    Er is een papiertje opgehangen op het mededelingbord dat er aangewerkt wordt.
3. Kan ik losgekoppeld worden van de interne geluidsinstallatie in Vreedenhoff.
Download
Jaarverslag 2021.pdf
Adobe Acrobat document 271.5 KB